Beelden Balans, Koloniale Kerfstok, Witte Waanzin

Vereniging Ons Suriname wordt uitgesloten van jaarlijkse Dodenherdenking.

Gisteren beweerden Telegraaf ‘journalist’ Wierd Duk en DWDD ‘expert’ Sywert van Lienden op Twitter dat troepen uit de voormalige koloniale gebieden niet hebben gevochten om Europa van de Nazi’s te bevrijden. Met als gevolg dat deze mensen dus niet herdacht moeten worden volgens hen op 4 mei. Vandaag ontving ik een bericht dat het verband tussen de Tweede Wereldoorlog en het slavernijverleden volgens de KNSM Dodenherdenking niet gemaakt mag worden. De Kroonvaarders, de verenging van ex medewerkers en opvarenden van de Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij, probeert Vereniging Ons Suriname te muilkorven tijdens de Amsterdamse Dodenherdenking op 4 mei. 

De vereniging trekt al 20 jaar samen op met de Kroonvaarders, de verenging van ex medewerkers en opvarenden van de Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij, voor de dodenherdenking.  De KNSM werd namelijk door de geallieerde ingezet voor de bevoorrading van haar troepen en verloor tijdens de oorlog een derde van haar schepen en bemanningsleden, waaronder ook Surinaamse, Antilliaanse en Chinese. Tot 2006 ontbraken deze bemanningsleden op het voor de gesneuvelde KNSM’ers opgerichte monument totdat de proteststemmen tegen deze schoffering steun kregen van Wim Wessels, die bezig was met de oorlogsgeschiedenis van de KNSM. Tegen de Surinaamse krant De Waterkant zei Wessels dat deze schoffering “bij de koloniale tijd van de KNSM” hoorden.

Nu heeft de Kroonvaarders de Vereniging Ons Suriname op 16 januari in een brief verboden om tijdens haar bijdrage aan de herdenking te verwijzen naar het koloniaal en slavernijverleden van Nederland. Ze willen niet dat we eraan herinnerd worden dat de KNSM in 1856 werd opgericht, voor de afschaffing van de slavernij met een raad van commissarissen uit onder andere de bankenwereld en andere ondernemingen. Wat die ondernemingen waren blijven ongenoemd in de archieven, maar we kunnen een gokje wagen hoe men zoveel geld had kunnen vergaren om in rederijen te investeren. Ze willen ook niet dat we eraan herinnerd worden dat de KNSM tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ingezet om de geallieerden onder andere vanuit de toenmalige kolonies Suriname en de Antillen te bevoorraden. Dat niet willen noemen is niet alleen onfatsoenlijk maar gewoonweg geschiedenisvervalsing.

Er volgde een telefonische excuses aan Vereniging Ons Suriname na bemiddeling van het 4 & 5 Mei Comié met ook het bericht dat de correspondentie van januari als niet verzonden gezien mocht worden. Nu blijkt dat dat echter niet het geval is en dat de Kroonvaarders nog in de koloniale tijd van de KNSM verkeren. Vereniging Ons Suriname is alsnog censuur opgelegd en verteld om in hun bijdrage geen woord te reppen over het Nederlands slavernij en koloniaal verleden. In feite wordt het hen onmogelijk gemaakt om hun bijdrage aan de herdenking naar eer en geweten in te vullen.

De Vereniging Ons Suriname heeft geweigerd en doet niet mee aan de geschiedenisvervalsing die de Kroonvaarders en het 4 & 5 Mei Comié willen plegen. Zie hieronder het volledige bericht van Vereniging Ons Suriname:

Na meer dan 20 jaar te zijn opgetrokken met de vereniging van ex-KNSM-ers, de Kroonvaarders, bij de Dodenherdenking wordt de Vereniging Ons Suriname (VOS) uitgesloten van de komende Dodenherdenking die jaarlijks op 4 mei wordt georganiseerd. Zonder enige aanwijsbare aanleiding kreeg Ons Suriname op 16 januari 2016 van de Kroonvaarders een dictaat toegestuurd. De Kroonvaarders schreef letterlijk dat in de jaarlijkse toespraak die ter ere van de Dodenherdenking wordt georganiseerd: ’…Enige hint of zinsformulering naar het slavernij verleden of aanverwante zaken vermeden dient te worden…’

Mede door de ongelooflijk grote inzet van de mensen op de koopvaardijschepen kon het fascisme verslagen worden in de Tweede Wereldoorlog en leven wij anno 2018 in een vrij land. Onder de moedige mensen die hun leven hebben gegeven tijdens de oorlog waren vele Surinaamse en Antilliaanse zeevarenden. Als gevolg van de overwinning hebben wij de samenleving ingericht zoals wij die vandaag kennen. Door deze geschiedenis gezamenlijk te herdenken proberen wij te voorkomen dat de donkere dagen van ’40 – ’45 zich zullen herhalen. We hebben daarom verschillende rechten en plichten verankerd in de Grondwet; één van die rechten – het recht op vrije meningsuiting – is gegoten in art. 7.
Vereniging Ons Suriname heeft de Kroonvaarders laten weten dat wij het recht op vrije meningsuiting, – om te mogen zeggen wat wij willen – een principieel aspect van de Dodenherdenking vinden en dat als ze bij hun standpunt bleven een gezamenlijke herdenking niet (meer) mogelijk zou zijn.

Na bemiddeling van het 4 &5 Mei Comité kregen wij telefonische excuses en het verzoek om hetgeen per mail was verstuurd naar ons te beschouwen als nooit te zijn verstuurd. Er zou nog een excuusbrief gestuurd worden. Dat is echter nooit gebeurd.

VOS heeft wederom de raad en advies van het 4 &5 Mei Comité ingezet. Dit heeft echter niet geleid tot een bevredigende oplossing. Een gezamenlijke herdenking is onder deze omstandigheden onmogelijk. In de context van de maatschappelijke discussie rondom de Dodenherdenking is de houding van de Kroonvaarders niet alleen krenkend, onfatsoenlijk, en respectloos naar onze organisatie, ze doet ook totale afbreuk aan de geest van de Dodenherdenking. Door VOS te verbieden naar de geschiedenis van slavernij te verwijzen plegen de Kroonvaarders een vorm van censuur. Dit zullen we nooit accepteren. Ons Suriname zal daarom dit jaar niet meedoen aan de 4 mei Herdenking in de Kompaszaal te Amsterdam.

Wij betreuren dat vooral voor de trouwe deelnemers wiens familie uit Suriname of de Antillen op het monument staan en die uit heel Nederland komen.

Foto: 1000zen 4 mei via photopin (license)

Update 6 mei: Sywert van Lienden heeft contact opgenomen en aangegeven dat zijn tweets niet zo bedoeld waren als hierboven beschreven. Over de uitsluiting van de Vereniging Ons Suriname van de KNSM Dodeherdenking door de Kroonvaarders, die ongemakkelijk werden door de feitelijke link tussen de KNSM en het Nederlandse slavernijverleden, zei hij echter niks. 

Comments

comments