Roze Strijd

Het ministerie dat homoseksuele asielzoekers vernedert doet mee aan Gaypride

Onder het motto ‘Share Justice – Security & Justice 4 all’ doet het Ministerie van Veiligheid en Justitie mee aan de Gaypride. Voor het eerst in de geschiedenis doet het ministerie mee met de  boottocht door de grachten van Amsterdam. Het lijkt dat met de nieuwste minister van Justitie Ard van der Steur en staatssecretaris Klaas Dijkhoff er een nieuwe inclusief wind waait door het ministerie. 

Voor homoseksuele asielzoekers lijkt de boot echter op pinkwashing van hun repressief beleid jegens hen. In 2013 publiceerde COC nog een onderzoek over de vernederende vragen die aan homoseksuele asielzoekers wordt gesteld. En 0p 8 juli jongstleden werd het ministerie en de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) nog door de Raad van State op de vingers getikt. De Raad van State oordeelde dat de IND geen inzicht geeft in hoe en welke vragen en antwoorden nou precies gewogen worden bij een beoordeling.

Een Gambiaanse, een Oegandese en een Afghaanse man moesten 3 jaar procederen nadat hun asielverzoek werd afgewezen door IND en voormalige staatssecretaris Teeven. Die geloofden niet dat zij homoseksueel waren en baseerden hun afwijzing in het geval van de Gambiaanse man op het niet op slot zetten van een slaapkamerdeur tijdens seks. Om de IND terug te fluiten moest de Raad van State vorig jaar de hulp inschakelen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Het is goed dat het ministerie van Veiligheid en Justitie meer aandacht lijkt te hebben voor een kwetsbare groep als LHBT’ers. Maar laat het alsjeblieft niet slechts een mediacampagne zijn. Ook de agenten bij Roze in Blauw, een speciale afdeling binnen de politie gespecialiseerd op discriminatie op seksualiteit, moeten intersectioneel te werk gaan. Bij discriminatie gaat het niet alleen om slechts 1 kenmerk maar juist waar sekse, genderidentiteit, seksuele oriëntatie, etniciteit, ras, geloof, opleidingsniveau en sociaal economische achtergrond elkaar beïnvloeden.

Er moet dan niet slechts een boot komen tijdens Gaypride of Roze in Blauw landelijk uitrollen. Dat zijn plekken waar historisch gezien 1 bepaald soort LHBT’er op afkomt. Anderen hebben ook bescherming nodig. Nu zal men ook werk moeten maken van het überhaupt bijhouden hoeveel asielaanvragen omtrent seksuele voorkeur worden ingediend en afgewezen. Men is nu ook genoodzaakt om niet meer aan homoseksuele asielzoekers te vragen welke standjes ze gebruiken en hoeveel seksuele partners ze hebben gehad.

Foto: John Cobb via Unsplash

 

Comments

comments