Ambtelijke Dwaling, Etterende Xenofobie

Racisme & discriminatie: ‘verreweg de meeste verdachten zijn blanke particulieren’

Wie aangeeft geschokt te zijn naar aanleiding van de reportage van De Monitor gisteravond heeft de laatste tijd niet opgelet. Ik heb echt veel respect voor politici die bezig zijn bestrijding met racisme en discriminatie, maar wie vandaag een persbericht publiceert over de uitzending heeft kennelijk niet zijn werk gedaan. De cijfers van vervolging van discriminatie aangiftes uit 2013, 89 vervolgingen uit 3614 aangiftes en 7.235 meldingen bij antidiscriminatiebureas,  werden namelijk een maand geleden al gedeeld in de kamerbrief over jaarlijkse rapportage discriminatie dat het kabinet op 11 februari op hun site plaatste.

Het OM heeft in 2013 89 discriminatiefeiten afgedaan. Voor 53% hiervan werd gedagvaard, terwijl bij 34% van de feiten werd besloten tot een onvoorwaardelijke sepot en bij 3% tot een voorwaardelijke sepot. Bij 4% van de afgedane feiten werd besloten tot een transactie. In 2013 werden 89 discriminatiezaken door de rechter afgedaan, waarvan 64 een veroordeling. [Kabinet Rutte II]

Wat de reportage van Teun van der Keuken’s innovatieve show wel nogmaals heeft aangetoond is dat wanneer media betrokken zijn bij racisme en discriminatie zaken het Openbaar Ministerie wel sneller stappen onderneemt. Het was schrijnend om te horen dat de zaak van Gerrit Tholenaars  nu wel werd opgepakt nadat het Openbaar Ministerie eerder nog aangaf niks met de zaak te gaan doen. Ook dat de officier die discriminatiezaken beoordeelt lange tijd afwezig was is opmerkelijk te noemen. Waarom zijn er zo weinig officieren die gespecialiseerd zijn in discriminatiezaken?

Wat ook naar voren kwam is dat sinds het aantreden van dit kabinet het Ministerie voor Veiligheid en Justitie en de politie het vervolgen van discriminatie zaken heeft bemoeilijkt. De interne memo van het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie van het OM bracht dat knelpunt naar voren. Dit in combinatie met de nog verse uitspraken over racisme van onze minister-president, en zijn eerdere uitglijders, toont een op zichzelf al strafbare gewoonte aan. Volgens artikel 137 g van ons Wetboek van Strafrecht zou men aangifte kunnen doen tegen de hoofdverantwoordelijke voor de beleidswijzigingen sinds het aantreden van de afgelopen twee kabinetten.

Artikel 1, het overkoepelende orgaan van de anti-discriminatie bureaus in Nederland, heeft een samenvatting van het rapport van het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie, waar het programma De Monitor naar refereerde, online gezet. Daar is te zien dat het rapport een 60 pagina’s tellend document is, veel minder dan de 12 pagina’s tellende document met de discriminatie cijfers dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De laatste zin van de samenvatting was dan ook een belangrijke:

Net als in andere jaren zijn verreweg de meeste verdachten blanke particulieren (77%).

Voor een werkelijk effectieve aanpak van racisme en discriminatie door de anti-discriminatiebureau’s, de politici, de politie, het OM en het kabinet, zal men witte superioriteitsdenken moeten aankaarten en aanvallen. Totdat dat als een serieuze oorzaak van racisme en discriminatie wordt aangekaart, in politieke en beleidskringen, dweilt men met de kraan open.

Comments

comments