Actieve Emancipatie

Utrechtse moeder wint zaak tegen school over Zwarte Piet [UPDATE]

Stukje bij beetje worden de racistische structuren in dit land afgebroken en opgeruimd. Het gaat de goeie kant op. Lees hieronder alvast wat naar buiten is gebracht door een actiegroep in Utrecht dat afgelopen weekend ook een manifestatie organiseerde in de stad.

UITKOMST VAN DE ZAAK ZWARTE PIET OP SCHOOL – COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS: ‘Zwarte Piet heeft discriminerende aspecten’. De school moet veranderingen in gang zetten zodat in de komende jaren ‘de schoolomgeving ook in de Sinterklaas-tijd discriminatievrij is’. (Oordeel 2014-131) [Utrecht in actie: 5 December voor iedereen]

Zodra we meer weten zullen we het hier plaatsen. Hou deze pagina in de gaten.

Update 11:40 – Het bericht hierboven was van de hand van Patricia Schor. Uit enthousiasme had de actiegroep uit Utrecht het overgenomen zonder credits te geven. Dat is bij deze recht gezet.

Update 12:15 – De moeder heeft contact met ons opgezocht en het vonnis doorgestuurd. Sommige media melden dat de school heeft gewonnen, maar niets is minder waar. In punt 3.10 en punt 3.11 van het oordeel staat het volgende:

3.10 […] Verweerster geeft Zwarte Piet vorm in lijn met de landelijke Zwarte Piet. Die Zwarte Piet heeft een donkere huidskleur, heeft kroeshaar, is de knecht van een witte Sinterklaas en gedraagt zich soms dom. Deze combinatie draagt bij aan het beeld dat mensen met een donkere huidskleur onderschikt en dom zijn. Hieraan doet niet af dat Zwarte Piet op school geen rode lippen heeft en geen oorringen draagt.

3. 11 Het College is van oordeel dat bij de viering van het Sinterklaasfeest op de school sprake is van een jaarlijks terugkerende negatieve stereotypering van mensen met een donkere huidskleur die van een zodanige zwaarte is dat gesproken kan worden van een fenomeen met discriminatoire aspecten. Aan dit oordeel doet niet af dat de figuur van Zwarte Piet zoals verweerster die hanteert niet discriminerend is bedoeld. Van belang is of het effect van de figuur discriminerend is en naar het oordeel van het College is dit het geval. Daarom is de conclusie dat op de school in dit opzicht geen sprake is van een discriminatievrije onderwijsomgeving.

 

In hun oordeel heeft het college gekeken of de school er alles aan doet om hun school een discriminatievrije omgeving te maken. Het bestuur van de school geeft aan pas op 25 november 2014 concrete stappen te kunnen om dat te doen. Hierdoor geeft het college de school de tijd en de ruimte op dat op orde te krijgen zoals zij in punt 3.15 en punt 3.16 aangeven:

3.15 In het licht van [het interne spanningsveld, in combinatie met de landelijke discussie, is het oordeel van het College verweerste niet aan te rekenen dat zij op dit moment de figuur van Zwarte Piet nog niet zodanig heet gewijzigd dat de in 3.11 genoemde discriminatoire aspecten zijn verdwenen. Onbetwist is dat de verweerster de discussie voert, in welk kader eind november een concrete stap wordt gezet. Gelet op bovenstaande is het college van oordeel dat verweerster thans voldoende in gang heeft gezet om zorg te dragen voor een discriminatievrije schoolomgeving ondanks dat de figuur Zwarte Piet met discriminatoire aspecten nog wel aanwezig zijn in 2014.

3.16 Dit oordeel neemt niet weg dat verweerster haar verantwoordelijkheid als bevoegd gezag van de school zou miskennen als zij in aanloop naar het Sinterklaasfeest 2015 niet actief en voortvarend verdere invulling geeft aan haar zorgplicht voor een discriminatievrije onderwijsomgeving. […] Verweester heeft naar voren gebracht dat de kwestie Zwarte Piet een vraag is voor de hele samenleving. Het College benadrukt dat verweerster onderdeel is van die samenleving. Juist als schoolbestuur dient verweester in de maatschappij haar in de Algeme Wet Gelijke Behandeling verankerde verantwoordelijkheid te nemen. Het zou daarom naar het oordeel van het College niet in lijn met de zorgplicht van verweester zijn om de dialoog en het nemen van verdere maatregelen op de lange baan te schuiven door te wachten op wat ‘de maatschappij’ doet.

Het College heeft een afweging gemaakt tussen de praktische invulling van een aanpassing van het feest over de vele scholen die onder het schoolbestuur vallen en het discriminatoir geweld dat kinderen wordt aangedaan door blootgesteld te worden aan de figuur. Zij hebben voor de praktische afweging gekozen maar wel nogmaals geankerd dat we te maken hebben met een discriminatoire figuur. Het schoolbestuur heeft de tijd gekregen om hun zaakjes goed op orde te hebben voor volgend jaar, maar de moeder heeft toch echt wel gewonnen.

 

Comments

comments