Actieve Emancipatie
Leave a comment

Een Surinaamse vrouw pareert Teeven’s uitzettingsbeleid

Onder zijn toezicht werd een man de dood in gestuurd en pleegde een ander zelfmoord omdat hij uitgezet ging worden. Een Duitse rechter noemde zijn beleid inhumaan en wilde geen asielzoekers terug naar Nederland sturen. Hier in Nederland was de PvdA te impotent om een coalitiegenoot de halt toe te roepen. Maar nu is Fred Teeven een halt toegeroepen door de Surinaams-Nederlandse Meriam Jeunisse.

Tussen 1997 en 2010 vroeg Jeunesse vijf keer om een verblijfsvergunning. Vijf keer werd deze afgewezen. In april 2010 werd ze in vreemdelingendetentie geplaatst om uitgezet te worden, maar dit ging niet door omdat ze zwanger was.

De vrouw heeft haar uitzetting aangevochten tot aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Dat hof besloot vrijdag dat Nederland de vrouw onterecht een verblijfsvergunning had ontzegd. [Elsevier]

Laten we hopen dat andere soortgelijke gevallen het nu ook zo hoog spelen en naar het Europees Hof stappen. Het is nu tijd om het tij te keren in dit land.

Photo credit: LearningTour via Photopin cc

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *