Cosigned, Creatief Inzicht
Leave a comment

Kunstcafe over het belang van artist in residencies

Vanavond is een belangrijke bijeenkomst over artist in residencies in Amsterdam Zuidoost.

Als onderdeel van de tentoonstelling WANDERLUST (nog te zien t/m 18 oktober a.s.) organiseert CBK Zuidoost een kunstcafe over het belang van artist in residencies (voertaal nederlands/language: dutch!)

Gasten: Yasser Ballemans (kunstenaar in wanderlust), Mayke Jongsma
(Mondriaan Foundation), Jaco Brinkman of Rob Knijn (Gallerie Heden, Den Haag) & Sasha Dees (curator Wanderlust), moderator: Annet Zondervan (directeur CBK)

Mayke Jongsma
Over het Mondriaan Fonds als subsidiegever voor residencies. Wat is het
belang van het financieel ondersteunen van residencies en kunstenaars die residencties willen doen. Kan een kunstenaar voor alle residencies aanvragen of is er “een lijst”? Hoe komt een keuze voor een bepaalde residence, kunstenaar die aanvraagt voor een residentie tot stand? Is en hoe het beleid t.o.v. residenties veranderd n.a.v. bezuinigingen, fusie BKVB/Mondriaan en een nieuwe directeur. Wat zijn andere invloeden die bepalend kunnen zijn voor beleid. Wat kunnen kunstenaars doen om discussie aan te gaan over beleid en waar zij behoefte aan hebben. Is de missie en visie van het Mondriaanfonds terug te zien in de expositie?

Yasser Ballemans
Vertelt als kunstenaar over zijn residenties. Waarom is het voor hem belangrijk om Artists-in-residenties te doen? Hoe heeft tijdelijk verblijf in het buitenland hem over de jaren beïnvloed / wat is de meerwaarde? Hoe zien we dat terug in zijn werk?

Stichting Heden / Jacko Brinkman of Rob Knijn
Heeft een jarenlange partnership met Cemitah Residency in Yoghakarta,
Indonesie. Waarom kozen zij voor deze plek? Hoe lang bestaat de partnership? Wat heeft het de instelling gebracht? Hoe wordt een dergelijke partnership/programma gefinancieerd door de jaren heen? Hoe kunnen kunstenaars zich aanmelden en waar moeten zij aan voldoen?

Sasha Dees
Is curator, visiting-critic en toelaat commissielid voor internationale residencies en is regelmatig zelf curator in residency. Waarom is een residency van belang? Wat zijn criteria om kunstenaars wel/niet te kiezen? Zijn er en zo ja wat zijn vervolg trajecten met kunstenaars die ze ontmoet bij residencies (toekomst perspectief en continuïteit).

Donderdag 18 september
17.00 – 19.00 uur
CBK Zuidoost, Anton de Komplein 120, 1102 DR  Amterdam Zuidoost

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *