De Appetijtelijke Ander, Gezonde Geschiedenis, Koloniale Kerfstok, White saviour industrial complex
Leave a comment

De VOC: nog meer bullshit dan je dacht

Terwijl ik me eigenlijk druk aan het maken was over het wanstaltige LovingDay.nl in de Balie deze week, wat zonder enig historisch besef van de Nederlandse geschiedenis en het Nederlandse koloniale beleid rond gemengde relaties en kinderen vrolijk een Amerikaans feestje heeft overgenomen, viel mijn oog op de promotie van het artikel VOC: Multicultureler dan gedacht op de site LovingDay.nl naar aanleiding van het onderzoek Werkers van de Wereld van Matthias van Rossum:

Multiculturele omgevingen zijn niet zo nieuw als men vaak denkt. In het onlangs verschenen boek Werkers van de wereld laat IISG-historicus Matthias van Rossum zien dat de bemanningen van VOC-schepen zich kenmerkten door een enorme diversiteit: zeelieden uit de Republiek en de rest van Noordwest Europa werkten en leefden naast matrozen uit India, China, Indonesië en soms het Midden-Oosten. Uit de studie blijkt dat dit niet noodzakelijk tot problemen leidde.

Uiteraard liepen de spanningen soms hoog op, maar aan de hand van rechtszaken rond conflicten, onderlinge seks, diefstal en zelfs muiterijen schetst Van Rossum een beeld van vrij gelijkwaardige verhoudingen tussen Europeanen en Aziaten in deze periode.

Van Rossum: ‘Als we het in de veelbesprokenVOC-mentaliteit moeten vatten, dan zouden we kunnen zeggen dat de VOC  werd gekenmerkt door een nuchter multiculturalisme. Werkverhoudingen waren belangrijker dan culturele scheidslijnen. Twee eeuwen varen onder zware omstandigheden en met gemengde bemanningen ging eigenlijk vrij geruisloos.‘De relatieve gelijkwaardigheid vormde een groot contrast met de verslechterde positie van Aziatische werknemers in de 19de en 20ste eeuw. Van Rossum: ‘De verhoudingen waren in de VOC-tijd mede zo gelijkwaardig omdat Aziaten uit economieën kwamen die al sterk ontwikkeld waren. Gelijkwaardige verhoudingen ontstaan dus niet zomaar.’

Leest u mee? Terwijl op LovingDay.nl de leugen wordt verkocht dat gemengde stellen en kinderen een gezellig relatief ‘nieuw’ fenomeen zijn, ondanks meer dan 300 jaar beleid in de kolonieën en in Nederland, wordt hier even leuk verteld dat multiculturele omgevingen juist ouder zijn dan we denken en toen ook ‘niet noodzakelijk’ tot problemen leidde.

Wederom gaat Nederland aan de geschiedenis voorbij. Waarom is het nodig om de VOC als gezellige multiculti onderneming te verkopen? We zijn nú niet eens gezellig multicultureel! Wat bedoelt men in godsnaam met ‘relatieve’ gelijkwaardigheid, ik een beetje gelijkwaardiger dan jij? En waarom worden in de laatste paragraaf de 19e en de 20e eeuw even snel weggemoffeld als minder gelijkwaardig terwijl in de 18e eeuw in een vlaag van massa hysterie, mét ondersteuning van de overheid, vrijwel de hele Chinese bevolking in Batavia is uitgeroeid? Het lijkt de zoveelste poging tot het vergezelligen van de Gouden Eeuw door Nederlandse academici.

Je vraagt je af wat de doelstelling is van een organisatie als LovingDay.nl wanneer dit soort onderzoeken zonder kritiek worden gepromoot en de VOC en Nederlands-Indië opnieuw worden neergezet als Tempo Doeloe (“die goeie ouwe [koloniale!!!] tijd”). Je vraagt het je minder af als blijkt dat één van de organisatoren gespecialiseerd is in zogenaamde ‘cultureel sensitieve communicatie’. Een vakgebied waarin dit soort ideeën als oké worden bestempeld:

 

“Vanzelfsprekend zijn Turken anders geprogrammeerd dan Surinamers.”

 

Uiteraard wordt er ook hier met geen woord gerept over de rol van de Nederlandse ‘programmering’. En wordt, net als in de geschiedenis de denigrerende toon van blank naar zwart, met de paplepel ingegoten.

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *