Nederland Vacatureland
Leave a comment

Carlos Slim, KLM en het etnisch voorkeursbeleid voor witte Nederlandse mannen

medium_4308922541

Foto: ridderhof

[V]olgens schattingen van de twintig Nederlandse adviseurs van Right Management wordt slechts 1 tot 2 procent van alle leidinggevende functies bezet door allochtonen; en dan eerder 1 procent dan 2. Wordt alleen gekeken naar het hogere management, dan is het minder dan 1 procent, denken de adviseurs van dit werving- en selectiebureau.

Volgens het CBS zijn er 11,7 procent niet-westerse allochtonen in Nederland. Bij de beroepsbevolking is dat 9,6 procent. Met een percentage van maximaal 2 procent is dus sprake van een zware ondervertegenwoordiging.

 

Eerder in het stuk in de Volkskrant wordt wel gezegd dat vrouwen wel een opmars genieten door het instellen van streefcijfers. Maar over welke vrouwen hebben ze het dan? Zijn vrouwen een homogene etnische groep? Waarom niet vermelden dat witte vrouwen een opmars genieten en dat vrouwen met een andere etnische achtergrond onzichtbaar worden gemaakt in dit soort discussies? Het niet bijhouden van cijfers ging niet om het onzichtbaar maken van groepen, maar juist om gerichte aanvallen op specifieke groepen onschadelijk te maken. Het aankaarten van onderlinge verschillen is het probleem niet. Informatie en kennis maken dingen vaak inzichtelijker.

Ik moest door het stuk ook denken aan wat er gaande is bij KLM en bij KPN. KLM is sinds 2004 onderdeel van het Franse Air France met een hoofdkantoor in Frankrijk. De overtrokken reactie van Camille Eurlings, laat zien dat het bedrijf over een paar jaar volledig Frans wordt. Een directeur die apenkool op nationale televisie zegt, als reactie op bezorgde werknemers die aan de bel trekken, probeert met veel geweld de bekendmaking van een voldongen feit nog uit te stellen. Zo van de toren blazen dat het een Nederlands bedrijf blijft is niet in lijn met de neo-liberale politiek die hij zelf bedreef toen hij nog CDA topman en minister van Verkeer en Waterstaat was.

Want waarom mag KLM geen Frans bedrijf worden? Het zou een beetje raar zijn dat een Frans bedrijf zou refereren naar een monarchie, maar verder zou daar eigenlijk niks op tegen moeten zijn. Dit is het resultaat van internationale marktwerking en privatisering. De vrije mobiliteit van geld en goederen is precies waar ons beleid op gestoeld is. Wat zou er mis mee zijn als een internationaal bedrijf een bedrijf dat wij als staat hebben afgestoten zou opkopen?

En dus ook de reactie op de mogelijke overname van KPN door het Mexicaanse telecomconcern América Móvil. Het bedrijf, waarmee Carlos Slim de rijkste man van de wereld werd, heeft 30% van de aandelen van het Nederlands bedrijf in handen en wilde meer. Men zei niet blij te zijn met het bod dat hij uitbracht, maar gaat niet in op waar het nou precies spaak liep. In plaats van hem zijn gang te laten gaan op de beurs en de aandelen te kopen naar hartelust en koopkracht van zijn protemonnee werd een stichting opgezet om hem dat onmogelijk te maken. Hier gaat het dan ook om; het onmogelijk maken van deelname door vooroordelen die tegen de uitgesproken intenties indruisen.

Waar komt het beeld vandaan dat allochtonen geen leiderschap kwaliteiten hebben om Nederlandse bedrijven te kunnen besturen? Waarom is een streefcijfer voor sekse diversiteit wel okay maar voor etnische diversiteit niet? Waarom worden klassieke leiderschapskwaliteiten alleen aan witte mannen toebedeeld? Is dat eigenlijk niet een etnisch voorkeursbeleid? Worden zij ook geteisterd op hun werk door collega’s of anderen die achter hun rug om, of in hun bijzijn, hun posities afkraken op het feit dat zijn die alleen hebben gekregen omdat ze witte mannen zijn? Vinden zij dat erg? Nee, dus waarom zouden andere etnische groepen daar mee moeten zitten? En waarom zouden die bedenkingen het afbreken van het etnisch voorkeursbeleid van personeelsmanagers in de weg moeten zitten?

Het etnische voorkeursbeleid voor witte mannen is nu door de Volkskrant anders verwoord maar wel ontmaskert. We moeten dan ook af van het idee dat personeelsmanagers neutraal hun werk doen. Dat doen ze duidelijk niet. Dat het succes van vrouwen wordt misbruikt om scheve etnische verhoudingen te maskeren is nu ook duidelijk. Wanneer we het over vrouwen hebben verdwijnen opeens allochtonen vrouwen uit beeld. Een diversiteitsbeleid betekent ook niets als je het alleen gebruikt om jezelf als bedrijf mee te beschermen tegen kritiek over discriminatie. Een allochtone, lesbische vrouw met een lichamelijke beperking aannemen omdat je daarmee je quota voor alle categorieën hebt gevuld is niet de manier om zo’n beleid in te vullen.

Het programma Up met Chris Hayes bewees dat strikte cijfers over de samenstelling van de uitgenodigde groep tafelgasten het gesprek bevorderde. Er zijn ook talloze onderzoeken die aantonen dat diversiteit in alle lagen bevorderlijk is voor een bedrijf. Het idee dat alleen witte mannen kunnen leiden en de rest maar moeten volgen is al lang ingehaald door de realiteit. Laten we dan ook dit soort onderzoeken inzetten om een mentaliteitsverandering in te zetten. Het gaat niet alleen om op Facebook je ontsteltenis over de afwijzing van Jeffrey Koorndijk uit te spreken maar ook in je eigen bedrijf rond te kijken en je af te vragen of er niet dichterbij ook iemand is uitgesloten op basis van een vooroordeel.

 

[Volkskrant]

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *