Witte Waanzin
Leave a comment

Een witte Nederlandse man stelde dat asielzoekers meer rechten hebben dan hij

De man, die van Nederlandse afkomst is, vergelijkt zich met personen die een asielaanvraag hebben gedaan en dus niet afkomstig zijn uit Nederland. Daarom kan worden getoetst aan de grond ras. Het College is van oordeel dat de minister geen onderscheid op grond van ras maakt. De reden dat de man niet in aanmerking komt voor een vrijstelling is niet gebaseerd op zijn Nederlandse afkomst, maar houdt verband met het soort procedure dat hij voert, namelijk een Wwb- procedure. Verder is relevant dat niet alleen in asielprocedures, maar ook in andere procedures, zoals hierboven weergegeven, personen in aanmerking kunnen komen voor een vrijstelling. [College voor de Rechten van de Mens]

Niet alleen behoren asielzoekers tot een ander ras dan de Nederlandse, ze mogen ook meer in Nederland dan Nederlanders volgens een man die een klacht indiende bij het College voor de Rechten van de Mens. Dit is zo iemand dat in ‘reverse racism’ gelooft en het wilde bewijzen.

Gelukkig hielp het College hem af van zijn waanbeelden en kreeg hij een uitleg over hoe het systeem nou werkelijk in elkaar zit. Van mij mochten ze ook nog even inpeperen in welk opzicht asielzoekers juist minder rechten hebben dan de meneer in kwestie. Dan was het nog meer doorgedrongen dat zijn stelling volstrekt absurd is.

Foto: Dominik Martin via Snapwire.

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *