Actieve Emancipatie
comments 3

Zo dien je een bezwaarschrift in tegen de Amsterdamse Sinterklaasintocht

algemeen_-_discriminatie_250px

Na de bekendmaking van een verleende vergunning heb je als burger 6 weken de tijd om daar bezwaar tegen te tekenen. Het is anders dan een klacht omdat je hiermee de discriminerende daad kan voorkomen. Vorig jaar kreeg ik daar een tip over en dit jaar heb dan ook een bezwaar ingediend tegen de vergunning voor de Amsterdamse Sinterklaasintocht.* Jij kan ook je eigen indienen bij: bezwaarenberoep@amsterdam.nl.

Afbeelding: Gemeente Amsterdam

Vorig jaar heb ik namelijk de intocht organisatie gesproken en toen was het volgens hen organisatorisch te laat om er nog wat aan te doen. Maar voor dit jaar lijken er ook geen voorbereidingen getroffen te zijn om wat aan de discriminatie door middel van Zwarte Piet te doen. Zeker in het slavernij herdenkingsjaar kan deze hufterige houding echt niet door de beugel.

 * Mijn bezwaarschrift is gebaseerd op de strafrechtartikelen omtrent discriminatie, de Algemene Plaatselijke Verordening van Amsterdam, de nota Buitenevenementen 2008, de nota Geen Burgerschap zonder hoffelijkheid en het onderzoek Wat vinden Amsterdammers van Zwarte Piet?. Woon je niet in Amsterdam dan is het zaak om even te informeren naar de status van de vergunning voor de intocht in jouw stad. Ga ook de algemene plaatselijke verordening van jouw stad door om te weten waar je wel en niet je bezwaar aan kan hangen. Kijk ook na of er speciale nota’s over discriminatie en sociale omgang zijn geschreven. Doe dit zo snel mogelijk. Vertel ook vrienden en familie leden om een bezwaar in te dienen.

 

Uw naam, adres en telefoonnummer:
Quinsy Gario

xxxxxxxxxxxx Amsterdam
+31xxxxxx

Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft:
28 augustus

Het besluit waartegen u bezwaar maakt:
Het hebben van de jaarlijkse Sint-Nicolaas intocht op zondag 17 november 2013 met een vaartocht van 10.30 uur tot 12.30 uur. Afvaart op de Amstel ter hoogte van het NUON terrein. Vaarroute via de Amstel, Nieuwe Herengracht en Oosterdok naar aanlegsteiger Scheepvaartmuseum. De intocht te land van het Marine Etablissement aan de Kattenburgerstraat, met vertrek rond 12.00 uur via Kattenburgerstraat, Kattenburgerplein, Prins Hendrikkade, Damrak, Rokin, Munt, Regulierbreestraat, Rembrandtplein, Utrechtsestraat, Frederiksplein, Wetenringschans, Weteringcircuit, Weteringschans naar de Stadsschouwburg op het Leidseplein. Aankomst rond 15.30 uur.

Datum en referentienummer van het besluit:
Dinsdag 13 augustus 2013
Vergunningsnummer: 100562

Waarom u bezwaar maakt:
Ik teken bezwaar aan tegen vergunning 100562 om de volgende redenen:
– volgens artikel 3.2.7 van de evenementen nota 2008 moeten evenementen met meer dan 2000 bezoekers voor 1 september van het voorafgaande jaar worden aangevraagd en dat is hier niet gebeurt;
– het uitgeven van de vergunning in strijd is met strafrecht artikel 137c, 137d, 137e en 137f en dus ook artikel 1.7 lid g van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 dat op 4/7/2013 in Werking is getreden en van 22/7/2013 geldig is;
– de kwaliteitseis wordt niet volledig aan voldaan omdat het slechts de slavenhandelsgeest van de stad Amsterdam naar voren brengt maar afbreuk doet aan het imago van Amsterdam als creatief en innovatief en in strijd is met artikel 1.4.2.1 en artikel 1.5.2 van Nota buitenevenementen 2008;
– het organiseren van het evenement hoofdzakelijk draait om reclame maken en in strijd is met artikel 1.9 van de de Nota buitenevenementen 2008.
–  het belang voor ondernemers wordt in het geding gebracht door de internationale weerzin dat nu jaarlijks getoond wordt richting de stad voor de openlijke discriminatie in de vorm van Zwarte Piet;
– het evenement druist in tegen de nota Geen Burgerschap Zonder Hoffelijkheid door de getoonde onverschilligheid van de organisatoren richting 30%  van de Turkse Amsterdammers, 50% van de Surinaamse Amsterdammers, 58% van de Marokkaanse Amsterdammers en 55% van de Antilliaanse Amsterdammers die de figuur discriminerend vinden (Hoe denken Amsterdammers over Zwarte Piet?, O+S Amsterdam 2013) door de nadrukkelijke toevoeging van Zwarte Piet.

In 2012  ben ik op uitnodiging met burgemeester Eberhard van der Laan in gesprek getreden met de intocht organisatie. In juli 2012 werd aangegeven dat het laat was om verandering omtrent de openlijke discriminatie in te voeren. De 730 Zwarte Pieten waarmee vervolgens werd gepronkt lieten echter zien dat de organisatie lak had aan de bemiddeling door de burgemeester. De presentatie van de feiten rondom de figuur, de ervaring van de figuur door kinderen en ouders en de aanbieding om te helpen met het teweegbrengen van een mentaliteitsverandering bij de achterban werden naast zich gelegd. De legitimiteit van de klachten werd niet oprecht erkend.

De figuur Zwarte Piet prijkt nu in 2013 weer op de website van de organisatie en zal ook deel uitmaken van de intocht. Dit terwijl de figuur al in 1930 is opgemerkt als een overblijfsel van het koloniaal verleden in de Groene Amsterdammer. Vanaf 1968 is de figuur herhaaldelijk weer aangemerkt als beledigend en discriminerend en in 2011 was verzet op het Leidseplein onrechtmatig neergeslagen.

De betrokken agenten hebben tijdens de arrestaties ook geëntameerd dat er bepaalde rechten zijn waar zwarte Nederlanders geen beroep op konden doen met betrekking tot de figuur Zwarte Piet, zoals de vrijheid van meningsuiting. Betogingen hebben geen vergunning nodig waardoor het in de kiem smoren van verzet tegen een nadrukkelijk culturele overblijfsel van ons slavernij en koloniaal tijdperk een schending van de vrijheid van meningsuiting en van mensenrechten was en is.

Artikel 90quarter van het strafwetboek definieert discriminatie of discrimineren als elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van rechten van de mensen en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan of aangetast.

Het evenement herbergt in zijn huidige vorm een figuur dat de uitoefening op voet van gelijkheid van rechten van de mensen en de fundamentele vrijheden aantast en teniet doet. Het evenement zal op 17 november 2013 discrimineren. De organisatie en haar nationale en internationale sponsors overtreden strafrecht artikel 137c, 137d, 137e en 137f met de organisatie van de intocht.

De stad kan hier niet langer omheen. Zeker niet in het slavernij herdenkingsjaar waar het koloniaal verleden en het daarbij horende racisme nadrukkelijk besproken wordt. Als resultaat van het jarenlange verzet tegen de figuur en de verschillende nationaal, regionaal en stedelijk gefinancierde campagnes tegen discriminatie en racisme horen we inmiddels beter te weten en hoffelijker met elkaar om te gaan. Mensen die pertinent weigeren dat op te brengen horen daarvoor gestraft te worden.

Het Sinterklaasfeest bestond voor het koloniaal tijdperk en kan dan ook zonder de figuur verder. Zo ook de Sinterklaasintocht. Een Sinterklaasintocht waarmee openlijk hufterig gedrag wordt gepropageerd hoort niet in de hoofdstad van ons land. Wij zijn blijven kleven in een stroperige conservatieve kijk op hoe wij nationale tradities in stand houden. Het is tijd om respectvol en creatief onze tradities en geschiedenissen met een frisse blik tegemoet te treden. Laten we 2013 gebruiken om burgerschap en sociale cohesie te versterken door te innoveren.

Hoogachtend,
Quinsy Gario

Comments

comments

3 Comments

  1. Pingback: Hoorzitting over vergunning Amsterdamse Sinterklaasintocht op 17 oktober | Roet In Het Eten

  2. Pingback: 17 oktober, Amsterdam: hoorzitting over bezwaren tegen racistische Sinterklaasintocht | Doorbraak.eu

  3. Pingback: "Stop met het Zwarte Piet-racisme op scholen" | Doorbraak.eu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *