Etterende Xenofobie, Stemverheffing

Wiens belang is het algemeen belang?

Er is een tijd geweest dat het zinvol was allochtonen vanwege hun achterban in een raad te halen, simpelweg omdat het een manier was om hen het gevoel te geven dat hun stem in de Nederlandse politiek gehoord mocht worden. Die eerste emancipatiestap was echter voor de eeuwwisseling voltooid. Daarna, dus ruim voordat Pim Fortuyn er een punt van begon te maken, hadden de gevestigde linkse partijen de lat al hoger moeten leggen. Als afkomst werkelijk niet belangrijk is, moet je als partij je mensen selecteren op ideologische verwantschap en geschiktheid voor het raadswerk.

Een aantal punten van kritiek op het stuk van Christiaan Jongeneel, voormalig voorzitter kandidatencommissie Groenlinks Rotterdam, op Sargasso.

Foto: Sam Rentmeester

Punt 1: Say what now? Waarom werd premier Rutte niet van cliëntelisme beschuldigt toen hij zei dat hij een akkoord had waarbij ‘rechts zijn vingers zou aflikken’? Moeten we niet een akkoord hebben voor het algemeen belang? Of toen de inkomensafhankelijke premie werd teruggedraaid omdat zijn achterban het niet wilde? Hoezo is cliëntelisme pas een probleem wanneer niet-autochtonen expliciet voor hun achterban opkomen?

Punt 2: Zoals Froukje Santing in januari 2013 in de Groene Amsterdammer nog schreef is die eerste stap nooit voltooid. Niet-autochtonen hebben nog steeds niet het gevoel dat hun stem politiek gehoord wordt anders zou er nu niet zo’n tegenwind zijn tegen niet-autochtonen die politici aanspreken op hun werk. Hier hebben wij al over vice-premier Lodewijk Asscher geschreven. En nu dus weer iemand die meent dat niet-autochtonen braaf op hun partij moeten stemmen en voor de rest het werk aan anderen (lees: witte politici) moeten overlaten. Deze manier van denken en handelen, archaïsche paternalisme, is niet acceptabel. Wij zijn geen gasten en hebben het recht om voor onze belangen op te komen in deze samenleving.

Punt 3: Een autochtoon die beweert te weten wat niet-autochtonen voelen lijdt aan witte superioriteitsdenken. Jij kan niet spreken namens de niet-autochtonen gemeenschap meneer Jongeneel. Geen autochtoon kan dat. We hebben al volledige witte panels gehad over vrouwen emancipatie bij Women Inc. en volledige witte panels over immigratie bij De Balie. Wanneer gaan deze kennis producerende en met schijnautoriteit overladen groepen eens beseffen dat er nu een ander tijdperk is aangebroken. Niet-autochtonen zijn geen passieve objecten voor studie maar actieve subjecten die toegang tot het gesprek eisen.

Punt 4: Waarom plaatst Sargasso dit? Op het vlak van racisme is het dus duidelijk dat je geen links of rechts anti-racisme standpunten meer heb. Iedereen maant zich nu anti-racist maar handelt naar het in stand houden van een racistische status quo. Aangeven dat je actief mensen van een lijst heb gehouden vanwege hun raciale, etnische en/of culturele achtergrond is een vorm van institutionele uitoefening van dominantie met oog op onderdrukking. Dat is racisme en je hoort jezelf niet zo publiekelijk een schouderklopje te geven. Mensen die zich hadden opgegeven als potentiële kandidaat van Groenlinks in Rotterdam zouden aangifte moeten doen en Groenlinks zou goed doen door Jongeneel te royeren. Wethouder Van Es is in Amsterdam bezig met een anti-racisme campagne en kan eigenlijk gelijk aan de rest van de partij doorgeven om ook te handelen naar woorden.

Punt 5: Het is goed dat we nu al dit soort artikelen zien verschijnen zodat mensen op 19 maart 2014 beter op de hoogte zullen zijn van welke geluiden en gezichten politieke partijen werkelijk als belangrijk beschouwen voor het algemeen belang. Groenlinks en PvdA in Rotterdam hebben aangegeven Turkse en Marokkaanse zorgen, kennis, stemmen en gezichten in ieder geval bedreigend te vinden voor het algemeen belang. Dan is het duidelijk dat volgens hen deze belangen niet bij het algemeen belang horen en zij dus Nederland zien als een wit homogeen land. Tenzij er wat verandert in de handelswijze van de PvdA en Groenlinks weet ik nu in ieder geval op welke partij ik niet ga stemmen.

Comments

comments